• MY JUDO PANTS MADE ME DO IT

    בשבוע שעבר הלכתי לחתונה של חברה, אני בעייתית בכל מה שנוגע ללבוש אירועים. מכמה סיבות, הראשונה היא שאני לא אוהבת להרגיש לבושה מדיי, מתאמצת ואיך שלא נקרא לזה. השניה היא...

    MY JUDO PANTS MADE ME DO IT

    בשבוע שעבר הלכתי לחתונה של חברה, אני בעייתית בכל מה שנוגע ללבוש אירועים. מכמה סיבות, הראשונה היא שאני לא אוהבת להרגיש לבושה מדיי, מתאמצת ואיך שלא נקרא לזה. השניה היא...

1 of 3